FVSS.Skjoerring.sjelle.dk © 2012

Skanderborg har sendt Vindmølleplan i høring

I kan se planen her: http://www.skanderborg.dk/Default.aspx?PID=130395&NewsID=5237&ID=35191

Der vil blive afholdt borgermøde den 23. maj 2012 kl. 19-21 i Galten Hallen, Røddikvej 18, Galten.

Høringsfasen er fra den 7. maj til den 2. juni 2012

Vi opfodre alle til at deltage i borgermødet den 23 maj

Vi opfordre alle til at indsende sine indsigelser mod forslaget

Landsbyerne Sjelle og Skjørring som ligger i en afstand på kun 2 km fra hinanden sætter sig imod, at der kiles 3 kæmpe vindmøller ind mellem de to landsbyer op og ned af skole, børnehave og 2 landsbykirker.
 
Skanderborg Kommune og lokal lodsejer har planer om, at opstiller Kæmpevindmøller med en totalhøjde på 150 meter.
 
Lodsejerens projekt peger på en vindmølletype, som skal støjreduceres, men lovkrav til støjreduktionen er kun gældende ved vindstyrke på 6 m/ s og 8 m/s.
 
Borgerne i Sjelle og Skjørring har store bekymringer ved møllerejsning mellem landsbyerne om:
 
 • Støj - lavfrekvensstøj, som kan strække sig op til mere end 2 km's afstand
 • Lys og skyggeeffekter fra møllernes vinger
 • Ejendomsværdierne falder, og ejendommene vil blive usælgelige

 

Borgerne i Sjelle og Skjørring frygter for:

 

 • Borgernes heldbred. Det er påvist, at støj, herunder støj fra vindmøller, giver store helbredsmæssige gener
  Frygt for at børnenes pasning og skolegang, da nærmeste mølle vil kunne blive placeret umiddelbart op og ned af børnehave og skole
 • Møllernes støj om natten vil være til stor gene for nattesøvnen
 • Stavnsbinding, da husene vil blive usælgelige
 • Landsbyerne ender som "spøgelsesbyer"
 • To landsbykirker får kæmpevindmølle som kulisse, med støj og lysglimt i de kikelige omgivelser

 

Læs mere på: www.sjelle.dkwww.stilhed.eu - samt på Facebook 

 

VI SIGER NEJ TAK TIL VINDMØLLER PÅ LAND, MEN JA TAK PÅ VAND!

 

BLIV MEDLEM AF FVSS

Kontakt:

FVSS@SJELLE.DK

 

Politikere accepterer støjplager fra vindmøller

P1 Dokumentar
19-04-12 kl.14:03
på P1

 • Læs og hør her

 

Se TV debatten om Kæmpevindmøller her:

Ud med Sproget TV2OJ

 

TV fra Steppinhallen

TVSYD